Liện Hệ: womantodayvn@gmail.com

Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ

Loading...

Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ: để mang lại nhiều may mắn tài lộc trong năm mới. 

Là người Việt thì chắc hẳn ai cũng biết tục xông đất xông nhà mở hàng đầu năm mỗi khi bắt đầu một năm mới. Năm nay, nếu người xông đất hợp tuổi với năm Đinh Dậu, hợp tuổi với gia chủ và có phẩm chất tốt đẹp lối sống lành mạnh thông minh lanh lợi thì sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nên chọn những tuổi như Quý Sửu, Mậu Thìn, Tân Dậu, Bính Thìn...

Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ

Hãy cùng Blog Womantoday tham khảo cách chọn tuổi xông đất năm 2017 Đinh Dậu cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

Tuổi xông nhà Năm 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất với Tân của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt 
Địa chi của gia chủ là Tỵ Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1961 (Tân Sửu – Bích Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất với Tân của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt 
Địa chi của gia chủ là Tỵ Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1976 (Đinh Thìn – Sa Trung Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất với Canh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất với Canh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Ngọ của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất với Kỷ của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Tuổi xông nhà Năm 1980 (Canh Dậu – Thạch Lựu Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất với Canh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Tỵ Tam hình với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1946 (Đinh Tuất – Ốc Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1977 (Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Tỵ Tam hợp với Tỵ của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt
Tuổi xông nhà Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Tỵ không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Xem tuổi xông đất năm 2017 Đinh Dậu cho gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ trên đây thật hay và ý nghĩa phải không các bạn. Trong số những tuổi xông đất phù hợp trên đây các gia chủ sinh năm 1965 nên chọn cho mình một người thông minh lanh lợi có phẩm chất tốt để xông đất đầu năm cho gia đình của mình thêm nhiều may mắn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng Womantoday nhé.

Loading...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xem thêm :Nguyen Phong - iday roi - 8 chia sẻ - vệ sinh nội thất xe hơi - Tap chi nong nghiep - Chia sẻ kỹ năng sống - Bao phu nu