Liện Hệ: womantodayvn@gmail.com
Menu

Chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu

Ads: Chia sẻ cach giam mo bungcach lam trang da an toàn hiệu quả tại nhà

Chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu: để có thể mang lại nhiều may mắn an lành cho gia chủ trong suốt một năm. 

Cũng như tất cả các gia chủ khác, những người tuổi Quý Sửu cũng nên chọn cho mình người có tuổi phù hợp với bản mệnh của mình để xông đất xông nhà tạo nên nhiều may mắn niềm vui suốt cả năm. Khi chọn được người xông đất phù hợp cho thể những người sinh năm 1973 này làm ăn phát đạt vui vẻ hạnh phúc trong năm mới. Để biết được những tuổi nào có thể xông đất mang lại may mắn cho tuổi Quý Sửu, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu
Chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu

Hãy cùng blog Womantoday.vn xem tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu dưới đây và chọn ngay cho mình nhé.

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can của bạn Quý với Mậu của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, chấp nhận được 
Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà, chấp nhận được 
Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Giang Hạ Thủy của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà, chấp nhận được 
Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt 
Địa chi của bạn Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1956 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của bạn Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can của bạn Quý với Kỷ của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1965 (Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Tỵ của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của người xông nhà, không tốt
Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can của bạn Quý với Mậu của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Lục hại với Ngọ của người xông nhà, không tốt 
Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)
Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can của bạn Quý với Đinh của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
Tổng điểm : 7/12 Tốt

Chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu
Chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu

Trên đây là cách chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1973 Quý Sửu chính xác nhất, những người tuổi quý Sửu có thể chọn cho mình người xông đất, xông nhà phù hợp nhất trong năm mới 2017 này. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh hạnh phúc an lành và đừng quên đồng hành cùng Womantoday.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhất trong năm mới 2017 Đinh Dậu này.
Ads: Chia sẻ cach tang canThuc don giam can an toàn hiệu quả tại nhà
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC