Header Ads

QC1

Xem tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần

Loading...
Xem tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần:  cũng như các tuổi khác cần chọn cho gia chủ một người có tuổi phù hợp nhất để mang lại may mắn cả năm trọn vẹn. 

Xem tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần
Xem tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần

Mỗi khi tết đến xuân về người dân Việt cần chuẩn bị rất nhiều thứ với mong muốn cả năm trọn vẹn hạnh phúc, một trong số đó không thể thiếu đó chính là người xông đất xông nhà hợp tuổi nhất với gia chủ và hợp với năm đó. Với những người sinh năm 1962 Nhâm Dần thì có những tuổi hợp xông đất xông nhà trong năm Đinh Dậu 2017 này như Bính Tuất, Đinh Hợi, Canh Tý, Tân Sửu...


Tuổi xông nhà Năm 1946 (Đinh Tuất – Ốc Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Ốc Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Ốc Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt
Tuổi xông nhà Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Bích Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
 Tuổi xông nhà Năm 1961 (Tân Sửu – Bích Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Bích Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà Bích Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1967 (Đinh Mùi – Thiên Hà Thủy)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thiên Hà Thủy của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt 
Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Đại Dịch Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 Tuổi xông nhà Năm 1977 (Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Sa Trung Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần Tam hình với Tỵ của người xông nhà, không tốt 
Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt
Tuổi xông nhà Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1997 (Đinh Sửu – Giang Hạ Thủy)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Giang Hạ Thủy của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt 
Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm với Mậu của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Dần của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt
Tuổi xông nhà Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Xem tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần
Xem tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần

Sau khi chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần trên đây chắc hẳn những gia chủ thuộc tuổi này đã tìm được cho mình người xông đất xông nhà phù hợp nhất. Trong năm 2017 Đinh Dậu này những người đi xông đất đầu năm nên chọn trang phục màu xanh để mang lại nhiều may mắn. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng Womantoday.vn nhé.
Loading...
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD