Header Ads

QC1

Xem tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1987 Đinh Mão

Loading...
Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1987 Đinh Mão sẽ được tiết lộ trong bài viết này để giúp các bạn sinh năm Đinh Mão có thể xác định được người hợp tuổi xông đất cho nhà mình vào năm mới.

Xem tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1987 Đinh Mão
Xem tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1987 Đinh Mão

Có nhiều tuổi xông đất phù hợp cho những người sinh năm 1987 như tuổi Tân Mùi, Kỷ Mão, Mậu Thân... Trong số đó bạn nên lựa chọn ra cho mình một người phù hợp nhất và ưu tiên cho những ai lanh lợi khôn ngoan vui vẻ niềm nở để giúp bạn có thêm nhiều may mắn hơn trong năm Đinh Dậu này.

Hãy cùng Blog Womantoday.vn chọn tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1987 Đinh Mão dưới đây tốt nhất nhé.

Xông đất đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi. Người khách đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mồng Một tết vì thế rất quan trọng.

Cho nên cứ cuối mỗi năm, mọi gia đình đều tìm trước những người vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành đạt trong Gia đình, họ hàng, làng xóm hay người quen để nhờ sang thăm vào mồng Một tết Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn.

Tuổi xông nhà Năm 1946 (Đinh Tuất – Ốc Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Mão Lục hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không hợp với Tân của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1968 (Mậu Dậu – Đại Dịch Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Mão Lục hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không hợp với Tân của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt
Tuổi xông nhà Năm 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không hợp với Quý của người xông nhà, không tốt 
Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
Tuổi xông nhà Năm 1980 (Canh Dậu – Thạch Lựu Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Mão không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh hợp với Nhâm của người xông nhà, rất tốt 
Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hình với Tý của người xông nhà, không tốt 
Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt
Tuổi xông nhà Năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc)
Ngũ hành của chủ nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của người xông nhà, rất tốt 
Ngũ hành người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt 
Thiên can của chủ nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được 
Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được 
Địa chi của gia chủ là Mão Tam hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt 
Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt
Xem tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1987 Đinh Mão
Xem tuổi xông đất năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1987 Đinh Mão

Trên đây là hướng dẫn xem tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1987 Đinh Mão phù hợp tốt nhất. Chú ý những người xông nhà không nên trong thời gian thọ tang, nam nữ đều tốt. Người được mời xông đất, khai trương đầu năm nên kiêng mặc áo trắng hoặc đen. Chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và đừng quên đồng hành cùng Womantoday.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhất nhé.
Loading...
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD